Strateginio plano stebėsenos grupė

Strateginio įstaigos plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
Strateginio planavimo grupė pristato „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio strateginį planą darželio
bendruomenei visuotinio bendruomenės susirinkimo metu, kartą metuose. Tokiu būdu visuomenė turi
galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.
 

STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS GRUPĖ:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Daina Grinčukienė Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Aiva Vainaitė Vyr. buhalterė
3. Jurgita Astrauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja