Vidinis įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Srities: 3. Ugdymo(si) aplinkos

Tema: 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka

Rodiklis: 3.1.3. Aplinkų bendrakūra

2022 m.

Anketų buvo išdalinta – 150 ugdytinių tėvams ir 27 pedagogams. Sugrįžo 129 ugdytinių tėvų ir 20 pedagogų užpildytų anketų.

IŠVADOS

Anketinės apklausos rezultatai atskleidė, kad:

  • Mokytojai įtraukia mokinius į grupės įrengimą ir dekoravimą (visiškai sutinka 65% pedagogų ir 67 % tėvų, ko gero sutinka 35 % pedagogų ir 27 % tėvų);
  • Mokytojai įtraukia mokinius į bendrų lopšelio-darželio edukacinių erdvių kūrimą (visiškai sutinka 80 % pedagogų ir 62 % tėvų);
  • Mokiniai vertina bendrakūrą, kaip galimybę būti ir veikti drauge (visiškai sutinka      50 % pedagogų ir 53 % tėvų, ko gero sutinka 45 % pedagogų ir 43 % tėvų);
  • Lopšelio-darželio patalpos yra dekoruojamos mokinių darbais (teigiamai atsakė 100 % respondentų);
  • Mokiniai domisi, vertina saugo savo ir kitų darbus (visiškai sutinka 85 % pedagogų ir 66 % tėvų, Ko gero sutinka 10 % pedagogų ir 28 % tėvų)

VILNIAUS „ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS