Metodinės grupės

SAUGAUS EISMO METODINĖ GRUPĖ

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolanta Kulikauskienė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Vida Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Agneška Vinslava Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rima Janutėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Anželika Gronskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Jolanta Balnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

EKOLOGINĖ METODINĖ GRUPĖ

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Violeta Dulko Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Daina Grinčukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Vaiva Pirantaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Nijolė Baranovska Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Nijolė Baronienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Mucella Ozturk Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

SVEIKATINGUMO METODINĖ GRUPĖ

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Marytė Vilčinskienė Pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Gintarė Bladžinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jurgita Astrauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

ETNO METODINĖ GRUPĖ

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vida Lopetienė Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Jelena Aleknavičienė Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
3. Nijolė Lapkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Aldona Bortkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Birutė Varanavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Nijolė Latvėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja