Strateginio plano rengimo grupė

Strateginio planavimo grupę sudaro:
• Pirmininkas – įstaigos direktorius.
• Nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris, pedagogai, tėvų arba aplinkos
personalo atstovas.

STRATEGINIO PLANO 2020-2024 METAMS RENGIMO GRUPĖ:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Janina Gaučienė Pirmininkė
2. Lionė Petrokienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Aiva Vainaitė Vyr. buhalterė
4. Gintarė Bladžinauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, psichologo asistentė
5. Violeta Dacevič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja