Strateginio plano rengimo grupė

Strateginio planavimo grupę sudaro:
• Pirmininkas – įstaigos direktorius.
• Nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris, pedagogai, tėvų arba aplinkos
personalo atstovas.

STRATEGINIO PLANO 2025-2029 METAMS RENGIMO GRUPĖ:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Janina Gaučienė Pirmininkė
2. Gintarė Bladžinauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Vyr. buhalterė
4. Daina Grinčukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Jurgita Astrauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6. Nijolė Lapkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Erika Gaižauskaitė-Laučienė Tėvų atstovas