Apie mus

„Turiu visada būti mylimas ir visada turiu gauti pritarimą iš visų svarbių man žmonių”

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelis-darželis, įsikūręs Vilniaus m. Justiniškių mikrorajone, vaikams duris atvėrė 1986 m. ir vadinosi 49-uoju lopšeliu-darželiu. 1988 m suteiktas „Žilvinėlio” lopšelio-darželio vardas.

Pagrindinė veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi pagal „Žilvinėlio” lopšelio-darželio ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tarptautinę „Zipio draugų” programą.

Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 – ankstyvojo, 6 – ikimokyklinio, 3 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Kiekviena grupė turi savo pavadinimą ir grupės vaikų elgesio taisykles. Įstaigoje įrengtos muzikos ir sporto salės, grupėse – įvairios erdvės vaikų saviraiškai, žaidimams, mini sportui, poilsiui.

Prioritetinės sritys

• Ugdymo paslaugų kokybė.

• Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.

• Ugdytinių ir darbuotojų puikus emocinis ir psichologinis klimatas.

• Pedagogų ir ugdytinių tėvų, bendradarbiavimo dermės plėtojimas.

Grupės:

„ĄŽUOLIUKŲ“ GRUPĖ
(2-3 m.)

Mokytojos: Vida
Mokytojos padėjėjos Džaneta ir Martyna

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ
(2-3 m.)

Mokytojos: Anželika ir Birutė
Mokytojos padėjėja Jelena

„DREBULIUKŲ“ GRUPĖ
(2-3 m.)

Mokytojos: Nijolė ir Birutė
Mokytojos padėjėja Viktorija

„EGLUČIŲ“ GRUPĖ
(3-4 m.)

Mokytojos: Nijolė ir Vaiva
Mokytojos padėjėja Zofija

„BANGELIŲ“ GRUPĖ
(3-4 m.)

Mokytojos: Violeta ir Rima
Mokytojos padėjėja Irena

„GINTARĖLIŲ“ GRUPĖ
(4-5 m.)

Mokytojos: Jolanta
Mokytojos padėjėja Vladislava ir Eslanda

„UOSIUKŲ“ GRUPĖ
(4-5 m.)

Mokytojos: Jolanta ir Agneška
Mokytojos padėjėja Jelena

„PAUKŠTELIŲ“ GRUPĖ
(5-6 m.)

Mokytojos: Nijolė ir Vaiva
Mokytojos padėjėja Galina

„RAMUNIUKŲ“ GRUPĖ
(5-6 m.)

Mokytojos: Nijolė, Agneška ir Jurga
Mokytojos padėjėja Daivutė

„SAULUTĖS“ GRUPĖ
(6-7 m.)

Mokytojos: Daina, Jūratė ir Daiva
Mokytojos padėjėja Jelena

„ŽUVYČIŲ“ GRUPĖ
(6-7 m.)

Mokytojos: Vida ir Agneška
Mokytojos padėjėja Irena

„BERŽELIŲ“ GRUPĖ
(6-7 m.)

Mokytojos: Jurgita ir Jurga
Mokytojos padėjėja Daiva

Himnas

„Žilvinėlio” himnas

Justiniškėse prie kelio,
Kur eglutės dvi žaliuoja,
„Žilvinėlio” ten darželis
Nuo pat ryto
Šurmuliuoja.

Priedainis

Čia vaikystės šalis,
Pasakėlių pilis.
Jeigu norai geri
Čia visi laukiami.

 

Mes vaikučiai šio darželio
Kviečiam – prašom į svečius,
Paviešėti nors dienelę,
Neliūdėsite pas mus.

Priedainis

Čia vaikystės šalis,
Pasakėlių pilis.
Jeigu norai geri
Čia visi laukiami.

Savitumas

Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti bendruomenė

Ugdymas grindžiamas pavyzdžiu: tėvų, pedagogų ir visos darželio bendruomenės. Mes visi nuolat mokomės vieni iš kitų, vieni kitus pažinti, suprasti, įsisavinti ir veikti kartu. Organizuojamos visos bendruomenės bendri renginiai, šventės, kuriamos ir puoselėjamos tradicijos. Ugdanti aplinkosauginę savimonę.

Mūsų darželyje sukurtos vaikams edukacinės erdvės yra daugiafunkcinės. Sukurta 18 žaliųjų edukacinių erdvių, kuriose sudarytos sąlygos vaikams įgyti ir tobulinti praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti, tyrinėti, atrasti, suprasti ir saugoti, mokytis rūpintis ir tvarkyti gamtos išteklius, rūpintis aplinkos kokybe, puoselėti pagarbą gyvybei.

Edukacinė lauko erdvė „Tyrinėjimo ABC“ sukurta siekiant skatinti ugdytinių smalsumą, domėjimąsi gamtos objektais ir reiškiniais, sudarant sąlygas aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, vandenį, orą, dirvožemį, ugdyti gebėjimus prognozuoti padarinius, kritiškai interpretuoti ir kūrybiškai panaudoti žinias, supratimą ir patirtį. Šioje erdvėje gausu įvairių priemonių ir įrankių aktyviai tyrinėjimo, eksperimentavimo ir bandymų veiklai: mikroskopai, lupos, termometrai, svarstyklės, įvairūs matuokliai, piltuvėliai, gamtinė medžiaga (smėlis, sausas ir šlapias molis, žvyras, kompostas, įvairaus dydžio akmenukų skalda, kaštonai, kankorėžiai, gilės, medžių lapai, žievė, šakelės ir kt.). Vaikai šioje erdvėje mokosi skirti pagrindines gamtos objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę); klasifikuoti jas pagal tam tikrą požymį: skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti; tyrinėti jų išvaizdą apžiūrint per lupą, mikroskopą; atliekant bandymus ir eksperimentus stebėti, kaip objektai keičiasi. Čia vaikai skatinami svarstyti ir interpretuoti savo įspūdžius ir patirtį, mokosi susieti reiškinius priežasties–pasekmės ryšiu, kritiškai analizuoti informaciją, ją tikslinti, taip ugdydamiesi kritinį mąstymą, įsisąmonindami ir įprasmindami savo žinias ir patyrimą.

Puoselėjantys tautines tradicijas

sudarytos sąlygas ugdytiniams perimti lietuvių tautos papročius ir tradicijas, dorines, estetines vertybes. Judrūs ištisus metus: vaikai kasdien daro rytinę mankštą, aktyviai leidžia laiką lauke, dalyvauja sporto pramogose, estafetėse, projektuose: “Čiuožimas mūsų laisvalaikis“. Fizinio lavinimo veikla vyksta du kartus per savaitę. Gabiųjų vaikų ugdymui skiriamas papildomas laikas.

Tolerantiški vieni kitiems

darželis be patyčių. Ugdome vaikų socialines, emocines kompetencijas integruojant veiklas į visą ugdymo procesą. Bendradarbiaujame su Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, vykdome Emocinio ugdymo olimpiadą „Dramblys“, įgyvendiname socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“. Skirtybes toleruojame ir pripažįstame privalumu, o ne problema. Sudarome vienodas sąlygas veikti, ugdytis, kurti, gauti reikalingą pedagogo pagalbą. Siekiame, kad visi vaikai ir jų šeimos nariai jaustųsi priimti ir vertinami grupės ir visos bendruomenės.

Ugdymo procese taikantys inovatyvias priemones

stengiantis atliepti šiuolaikinėje visuomenėje augančio vaiko poreikius, siekiame, kad ugdytiniai įgytų darbo su šiuolaikinėmis technologijomis pradmenis. Ugdomųjų veiklų metu naudojamos SMART lentos, išmanieji ekranai. Ugdymo procese taikomi STEAM metodikos elementai. Integruojami gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų kontekste.

Atributika: