Krizių valdymo komanda

Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelio-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA:

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Janina Gaučienė komandos vadovas (direktorė)
2. Gintarė Bladžinauskienė narys, atsakingas už psichologinės pagalbos teikimą (organizavimą) (direktorės pavaduotoja ugdymui/ psichologo asistentė)
3. Ligita Marytė Solovjovienė narys, atsakingas už saugumą (direktorės pavaduotoja ūkio reikalams)
4. Jurgita Sušickaja narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą (sandėlininkė)
5. Aiva Vainaitė narys, atsakingas už komunikaciją (sekretorė)
6. Vida Lopetienė narys, atsakingas už komunikaciją (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)