Metinio veiklos plano rengimo grupė

VILNIAUS ,,ŽILVINĖLIO”LOPŠELIO-DARŽELIO METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Gintarė Bladžinauskienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Janina Gaučienė Direktorė
3. Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Nijolė Lapkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Daina Grinčukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja