Projektai

Programa „Čiuožimas – mūsų laisvalaikis“

Projektas vykdomas kartu su Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų užimtumą, plėtoti susidomėjimą greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto šaka, skatinti vaikus pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti vaikų fizinę sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

“Žalią mėtą sodinau – ją daržely auginau“

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų norą ir gebėjimus pažinti vaistinguosius augalus, ypatingą dėmesį skiriant šių metų žaliojo Vilniaus simboliui – mėtai, stebėti ir pažinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas, tradicines ir alternatyvias jų panaudojimo galimybes, sudarant sąlygas patyriminiu būdu formuotis aplinkosauginėms ir ekologinėms nuostatoms.

“Užaugęs būsiu olimpietis”

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamas sporto projektas. Šio projekto tikslas – olimpinių vertybių ir principų ugdymas fiziškai aktyvių veiklų metu. Projekto metu ugdomas vaikų fizinis raštingumas: stiprinama vaikų motyvaciją, ugdomas pasitikėjimas savimi, daugiau dėmesio skiriama fiziniam ugdymui skatinant vaikus būti fiziškai aktyviais. Fiziškai aktyvių veiklų metų siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą, supažindinti su pagrindinėmis olimpinėmis vertybėmis ir principais, skatinti jomis vadovautis sportinių užsiėmimu metu. Vaikai mokosi komandinio darbo, bendradarbiavimo principų.

„Naratyvinis žaidimas“

VĮ Vilniaus pažangos centro finansuojamas ilgalaikis projektas, kurio tikslas sudaryti galimybes ikimokyklinio ugdymo mokytojams įvaldyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, apmokant ir konsultuojant juos. Naratyvininio žaidimo tikslas – savarankiškų vaikų žaidybinių gebėjimų stiprinimas. Siekis, kad vaikai savarankiškai plėtotų sudėtingus siužetinius vaidmenų ir kolektyvinius režisūrinius žaidimus. Autentiško, individualaus naratyvinio balso formavimasis kaip vaiko gebėjimas reikšti savo asmeninį požiūrį į reiškinius, atrandant savo prasmes, konstruoti savo pasaulio vaizdinį, plėtoti svarbią temą/motyvą kultūrinėmis simbolinėmis formomis, pvz. žaidžiant, piešiant, kalbant ir kt..

„ Sveikatiada“

Projektas “Sveikatiada” – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse. Projekto tikslas – jaunajai kartai suteikti praktinių žinių, kad vaikai ateityje neturėtų sveikatos problemų ir gebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos gyvensenos klausimais.

„ Graži šypsena“ 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos projektas, kuriuo siekiama kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai ir kokybiškai.

„ Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

Šiuo projektu siekiama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Taip pat skatinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.