Ūkio subjektų priežiūra

Informacija neteikiama, nes lopšelis-darželis Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.