Ugdymo programos

Vilniaus ŽILVINĖLIO lopšelyje – darželyje
vykdomos programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žilvinėlio takeliu“.
Priešmokyklinio ugdymo programa.
Neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa.
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas –

padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.