Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 M.  FINANSINĖS  BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI)

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (MOKYMO LĖŠŲ FINANSAVIMAS VILNIAUS M. IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE)

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (TĖVŲ MOKESČIO SURINKIMAS IR PANAUDOJIMAS ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE) 

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI)

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI)

2020 M. IV KETV.  BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI)

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI) 

2020 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI)

2020 M.  IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ UŽ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ)

2020 M. IV KETV. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (TĖVŲ MOKESČIO SURINKIMAS ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE) 

2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (TĖVŲ MOKESČIO SURINKIMAS ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE)

2020 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2022 M. VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2023 M. VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS