1,2 % parama

Mieli ,,Žilvinėlio” lopšelio-darželio bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad kad 2021 metais pasinaudojote 1,2 proc. GPM paramos galimybe ir skyrėte paramą mūsų lopšeliui-darželiui. Ačiū už Jūsų geranoriškumą  kartu kurti estetišką ir jaukią aplinką vaikams!

2020 m. sausio mėn. 15 d. Darželio tarybos protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1) GPM paramos lėšos kaupiamos lopšelio-darželio lauko edukacinių erdvių atnaujinimui.

GPM PARAMOS LĖŠOS

Metai Gautos GPM paramos lėšos Panaudotos GPM paramos lėšos
2019 m. 1598,89 Eur
2020 m. 2239,87 Eur
2021 m. 1424,45 Eur 2610,40 Eur

Už 1950,40 Eur įsigyta kondicionavimo sistema;

660 Eur sumokėta už seminarą pedagogams „Įtraukusis ugdymas“

(Pritarta 2022 m. vasario 23 d. Darželio tarybos, protokolas Nr.1)