Nuorodos

logo                           

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-366 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.

Vaiko teisių konvecija vienas iš dokumentų reglamentuojantis įstaigos veiklą.

LR Švietimo,mokslo ir sporto ministerija

Civilinės saugos dokumentai

Vaiko raidos centras

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba