Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų teisinė apsauga vykdoma vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įsakymu Nr. I -1374.

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

Asmens duomenų apsaugos dokumentų pareigūno funkcijas atlieka Arvydas Petrulis (MB “SAUGI DARBOVIETĖ”) tel. Nr. +370 662 67686