Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė (2022 m.)  

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Gintarė Bladžinauskienė Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Vida Lopetienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jurgita Astrauskienė Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jolanta Kulikauskienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1 darbo grupė (2022 m.)

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolanta Kulikauskienė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Vaiva Pirantaitė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Marytė Vilčinskienė Narys, fizinio ugdymo mokytoja
4. Aldona Bortkevičienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vida Valančienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Rima Janutėnienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Violeta Dulko Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2 darbo grupė (2022 m.)

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Daina Grinčukienė Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Jurgita Astrauskienė Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Nijolė Baronienė Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jelena Aleknavičienė Narys, meninio ugdymo pedagogė
5. Jolanta Balnienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Nijolė Latvėnienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Agneška Vinslava Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3 darbo grupė (2022 m.)

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vida Lopetienė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Nijolė Lapkauskienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Gintarė Bladžinauskienė Narys, direktorės pavaduotoja ugdymui
4. Birutė Varanavičienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Nijolė Baranovska Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Mucella Ozturk Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Anželika Gronskienė Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja