Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa “Žilvinėlio takeliu”

Šiuo metu sudaryta darbo grupė, dėl ikimokyklinio ugdymo programos “Žilvinėlio takeliu” atnaujinimo:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Gintarė Bladžinauskienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Jurgita Astrauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Daina Grinčukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Nijolė Lapkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
6. Violeta Dulko Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
7. Vaiva Pirantaitė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
8. Nijolė Baranovska Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
9. Vida Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Agneška Vinslava-Dičkancienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja