Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa “Žilvinėlio takeliu”

Šiuo metu sudaryta darbo grupė, dėl ikimokyklinio ugdymo programos “Žilvinėlio takeliu” atnaujinimo:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Gintarė Bladžinauskienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. NJurgita Astrauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Danutė Ona Pučienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė
4. Vida Lopetienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
6. Daina Grinčukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė