Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

– aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

– analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

– aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

– skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė – direktorė

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aleknavičienė Jelena Meninio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja
2. Astrauskienė Jurgita Mokytoja Metodininkė
3. Baranovska Nijolė Mokytoja Vyr. mokytoja
4. Baronienė Nijolė Mokytoja Mokytoja
5. Bladžinauskienė Gintarė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6. Bortkevičienė Aldona Mokytoja Metodininkė
7. Dulko Violeta Mokytoja Metodininkė
8. Gedgaudienė Rūta Logopedė Vyr. mokytoja
9. Guogė Nerija Soc. pedagogė Vyr. mokytoja
10. Grinčukienė Daina Mokytoja Metodininkė
11. Gronskienė Anželika Mokytoja
12. Januškevičienė Inesa Mokytoja Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
13. Janutėnienė Rima Mokytoja
14. Kulikauskienė Jolanta Mokytoja Metodininkė
15. Lapkauskienė Nijolė Mokytoja Metodininkė
16. Latvėnienė Nijolė Mokytoja Vyr. mokytoja
17. Lopetienė Vida Mokytoja Metodininkė
18. Mačiulaitienė Genovaitė Mokytoja Metodininkė
19. Malelienė Jurga Mokytoja Mokytoja
20. Ozturk Mucella Mokytoja
21. Pirantaitė Vaiva Mokytoja Mokytoja
22. Valančienė Vida Mokytoja Mokytoja
23. Varanavičienė Birutė Mokytoja Mokytoja
24. Vilčinskienė Marytė Fizinio ugdymo mokytoja Metodininkė
25. Vinslava-Dičkancienė Agneška Mokytoja