Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Bladžinauskienė Gintarė Grupės vadovė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Vida Lopetienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja