Mokestis už darželį

  • Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos  „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” sprendimu.