Pusiaužiemis

25 sausio, 2024

Sausio 25-ąją "Žilvinėlio" lopšelio-darželio vaikučiai pasitiko pusiaužiemį. Pusiaužiemis - kalendoriaus taškas, reiškiantis virsmą į naują būseną. Sakoma, kad šią dieną iš žiemos miego atsibunda meška, barsukas, ežys ir apsiverčia ant kito šono, o gyvatės, kirmėlės, žalčiai atgyja ir šliaužia į namus ragauti valgių (krikštyti). Minėdami simbolišką datą "Žilvinėlio" ugdytiniai buvo pakviesti svečio iš Australijos - meškutės koalos ir tikrų tikriausios Žiemos žiemužės pažadinti iš kieto žiemos miego tikrų tikriausios lietuviškos meškos, kad ji kartu pašoktų, pažaistų, o tada apsiverstų ant kito šono ir toliau miegotų iki pat pavasario. Ilgai vaikučiai dainavo ir grojo, bet meška niekaip nesikėlė, vis knarkė taip garsiai, kad visas darželis aidėjo... Bet vaikučiai, koala ir Žiema žiemužė buvo atkaklūs - grojo, dainavo ir kuteno mešką tol, kol ši pabudo. Pabudusi nerangiai pasirąžė, šiek tiek pašoko su vaikais ir vėl užsnūdo kitai pusei žiemos... Dėkojame meninio ugdymo mokytojai J.Aleknavičienei ir ikimokyklinio ugdymo mokytojoms V.Dulko ir J.Kulikauskienei už nuotaikingą pusiaužiemio paminėjimą.