Naratyvinis žaidimas „Žilvinėlio“ lopšelyje-darželyje

20 spalio, 2023

Norime pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais mūsų lopšelio-darželio ugdymo procesą praturtino VĮ "Vilniaus pažangos centro" finansuojamas ilgalaikis Naratyvinio žaidimo projektas, kurio tikslas sudaryti galimybes ikimokyklinio ugdymo mokytojams įvaldyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, apmokant ir konsultuojant juos. Naratyvinis žaidimas – vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kartu su specialių žinių turinčiu pedagogu kuria bendrą siužetą. Istorija tampa puikiu tarpininku perteikiant vaikams gyvenimo reiškinius ir jų prasmes. Tai kūrybiškas ir nestereotipinis užsiėmimas. Naratyvinis žaidimas - vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai su specialių žinių turinčiu pedagogu kuria bendrą siužetą. Naratyvininio žaidimo tikslas – savarankiškų vaikų žaidybinių gebėjimų stiprinimas. Siekis, kad vaikai savarankiškai plėtotų sudėtingus siužetinius vaidmenų ir kolektyvinius režisūrinius žaidimus. Autentiško, individualaus naratyvinio balso formavimasis kaip vaiko gebėjimas reikšti savo asmeninį požiūrį į reiškinius, atrandant savo prasmes, konstruoti savo pasaulio vaizdinį, plėtoti svarbią temą/motyvą kultūrinėmis simbolinėmis formomis, pvz. žaidžiant, piešiant, kalbant ir kt.. Šiais mokslo metais naratyvinius žaidimus žaidžia "Uosiukų" grupės vaikučiai kartu su mokytoja metodininke J.Kulikauskiene ir "Ramuniukų" grupės vaikučiai kartu su mokytoja metodininke N. Lapkauskiene. "Uosiukai" žaidžia ir savaip kuria pasakos "Daktaras Ai Skauda" siužetą, o "Ramuniukai" improvizuodami kuria naują "Grybų karo" istoriją. Dalinamės nuotraukomis kaipgi sekasi mokytojoms ir vaikams žaisti drauge.