Kūrybinės aplinkosauginio plakato dirbtuvės „Stabdau klimato kaitą“

24 spalio, 2023

Spalio 24 dieną mokytoja metodininkė V. Lopetienė "Žuvyčių" grupės ugdytiniams organizavo kūrybines aplinkosauginio plakato dirbtuves "Stabdau klimato kaitą". Kūrybinės dirbtuvės organizuotos tęsiant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto "Žalią mėtą sodinau - ją daržely auginau" veiklas ir minint Klimato kaitos savaitę. Prieš pradedant kurti plakatą, mokytoja su vaikais aptarė, kad klimato kaita-visuotinė problema, kadangi beveik visos valstybės prisideda prie taršos, todėl visiems reikia mažinti išmetamų dujų kiekį, investuoti į naujus energijos gamybos ir naudojimo būdus. Kilo diskusija, kas labiausiai teršia gamtą ir kelia grėsmę klimatui - važiuojantys ir dyzelinį kurą naudojantys žmonių automobiliai, tarša kyla iš didelių kaminų, leidžiančių juodus, kenksmingus dūmus-tai stambios gamyklos, fabrikai, kartais ir patys žmonės teršia balas, kūdras, upelius išleisdami nešvarias nuotekas. Vaikai su mokytoja aptarė, kaip jie galėtų prisidėti prie klimato gerinimo - neteršti, nemėtyti šiukšlių, o jas pamačius surinkti ne bet kaip, o rūšiuoti; skatinti tėvelius daugiau važinėti dviračiais, viešuoju transportu, o ne automobiliais ir pan. Po audringų diskusijų mokytoja vaikučius pakvietė į kūrybinės plakato dirbtuves. Dalinamės nuotraukomis kaip pavyko plakato kūrimas.