“Eilės Lietuvai” – renginys Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti

12 kovo, 2024

Kovo 12 dieną renginio "Eilės Lietuvai" metu gražiausius eilėraščius, dainas ir žodelius mylimai tėvynei Lietuvai skyrė "Žilvinėlio" lopšelio-darželio vaikučiai. Dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojai V.Dulko ir meninio ugdymo mokytojai J.Aleknavičienei už renginio organizavimą, mokytojoms už vaikučių paruošimą. Dalinamės renginio akimirkomis.