Išvyka į lopšelio-darželio “Pušaitė” organizuojamą projektą “Olimpiniai pušaitukai”

13 birželio, 2024

Birželio 12 dieną priešmokyklinio ugdymo grupių atstovai drauge su fizinio ugdymo mokytoja M.Vilčinskiene ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja J.Kulikauskiene vyko į Vilniaus lopšelį-darželį "Pušaitė", kur dalyvavo projekte "Olimpiniai pušaitukai". Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK), orientuojantis į projekto veiklų turinį - „Olimpiniai metai: Sportas, Menas, Kultūra – vaikams ir su vaikais", skatinti aktyvų fizinį judėjimą per suvokimą, koks yra reikšmingas meno bei kultūros indėlis olimpinių žaidynių istorijoje, įtraukus į projektą kultūrines programas, kūrybines iniciatyvas, sporto pramogas ir renginius. Ugdant teigiamas nuostatas į olimpinio ugdymo kontekstą, olimpinio judėjimo 100-mečio minėjimo proga siekiama stiprinti fizinį aktyvumą, dar labiau rūpinantis vaikų sveikata. Taip pat tikimasi suburti ir suaktyvinti Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų: „Olimpinių kartų" bendruomenes, kurios noriai dalintųsi savo gerosiomis patirtimis ir puoselėtų bendruomeniškumą. Dėkojame lopšeliui-darželiui "Pušaitė" už smagų renginį ir bendrystę.