Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokestis už darželį

  • Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos  „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” sprendimu.

* Valgiaraštis gali būti koreguojamas,vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelyje-darželyje tvarkos aprašo V. skyriaus  30 p. Apie valgiaraščio pasikeitimus ugdytinių tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami el. paštu.

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.