Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaikų priėmimas į įstaigą

         Grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

       Vaikai priimami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Į Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelį-darželį vaikai priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymą, gimimo liudijimo kopiją direktorei bei pasirašius sutartį tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir įstaigą lankančio vaiko tėvų (globėjų).  

Prašymus dėl vaiko priėmimo į Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelį - darželį teikti VILNIAUS miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (priėmimas į darželius)

Tvarkos aprašas dėl vaikų priėmimo

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.