Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų teisinė apsauga vykdoma vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įsakymu Nr. I -1374.

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

Asmens duomenų apsaugos dokumentų pareigūno funkcijas atlieka Arvydas Petrulis (MB "SAUGI DARBOVIETĖ") tel. Nr. +370 662 67686

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.