Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

APIE MUS

„Turiu visada būti mylimas ir visada turiu gauti pritarimą iš visų svarbių man žmonių"

 

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelis-darželis, įsikūręs Vilniaus m. Justiniškių mikrorajone, vaikams duris atvėrė 1986 m. ir vadinosi 49-uoju lopšeliu-darželiu. 1988 m suteiktas „Žilvinėlio" lopšelio-darželio vardas.

Pagrindinė veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi pagal „Žilvinėlio" lopšelio-darželio ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tarptautinę „Zipio draugų" programą.

Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 - ankstyvojo, 6 - ikimokyklinio,  3 - priešmokyklinio ugdymo grupės. Kiekviena grupė turi savo pavadinimą ir grupės vaikų elgesio taisykles. Įstaigoje įrengtos muzikos ir sporto salės, grupėse - įvairios erdvės vaikų saviraiškai, žaidimams, mini sportui, poilsiui.

Misija -  atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos prioritetus  ugdyti vaiko šiuolaikinio pasaulio suvokimą, kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir padėti vaikui įgyti savarankiškumą, veiklumą, atsakingumą, gebėjimą toliau mokytis bei kurti gyvenimą.

Vizija - įstaiga, kryptingai ir sistemingai bendradarbiaujant „Šeima-vaikas-pedagogas", diegianti naujas ugdymo formas bei metodus, užtikrinanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos galimybes šiuolaikinėje visuomenėje.

Filosofija -  aukšta ugdymo kokybė suteikia galimybę kiekvieną vaiką vertinti kaip asmenybę, pripažįstant jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį, ugdymo šeimoje tradicijas, patirtį; profesinis tobulėjimas, plėtra, vystymasis, nuolatinis įsivertinimas - ugdymo kokybės bei profesionalumo garantas.

 

Prioritetinės sritys

•   Ugdymo paslaugų kokybė.

• Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.

•   Ugdytinių ir darbuotojų puikus emocinis ir psichologinis klimatas.

•   Pedagogų ir ugdytinių tėvų, bendradarbiavimo dermės plėtojimas. 

 20210802_124-taikos130-zilvinelis.jpg

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.