Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

1,2 % parama

Mieli ,,Žilvinėlio" lopšelio-darželio bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad kad 2021 metais pasinaudojote 1,2 proc. GPM paramos galimybe ir skyrėte paramą mūsų lopšeliui-darželiui. Ačiū už Jūsų geranoriškumą  kartu kurti estetišką ir jaukią aplinką vaikams!

2020 m. sausio mėn. 15 d. Darželio tarybos protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1) GPM paramos lėšos kaupiamos lopšelio-darželio lauko edukacinių erdvių atnaujinimui.

GPM PARAMOS LĖŠOS

Metai

Gautos GPM paramos lėšos

Panaudotos GPM paramos lėšos

 

2019 m.

1598,89 Eur

 

 

2020 m.

2239,87 Eur

 

 

2021 m.

1424,45 Eur

2610,40 Eur

Už 1950,40 Eur įsigyta kondicionavimo sistema;

660 Eur sumokėta už seminarą pedagogams „Įtraukusis ugdymas“

(Pritarta 2022 m. vasario 23 d. Darželio tarybos, protokolas Nr.1)

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.