Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

"Mes rūšiuojam" ir Kompostas

EDUKACINĖS ERDVĖS "MES RŪŠIUOJAM" IR KOMPOSTAS
 

Tikslas - ugdyti praktinius gebėjimus rūšiuoti šiukšles bei kompostuoti, ugdyti ekologinį sąmoningumą ir meilę gamtai.

Uždaviniai:

  • Supažindinti vaikus kaip šiukšles rūšiuoti praktiškai;
  • Praplėsti gamtos pažinimo kompetencija;
  • Ugdyti suvokimą, kad kiekvieno indėlis į gamtos apsaugą svarbus;
  • Suteikti gamtosauginių praktinių gebėjimų.

Darželio – lopšelio lauko edukacinėje erdvėje „Mes rūšiuojam“ sudarytos sąlygos vaikams ir visiems darželio bendruomenės nariams rūšiuoti atliekas, o pūvančias kompostuoti. Lauko edukacinėje erdvėje „Mes rūšiuojame“ stovi rūšiavimo konteineriai – popieriui, stiklui, ir plastikui. Netoliese įrengta komposto dėžė, į kurią dedami rudenį sugrėbti lapai, nupjautų augalų dalys, bulvių lupenos ir panašiai. Vaikai prižiūrėdami augalus „Vaistingųjų augalų“ edukacinėje erdvėje nudžiūvusius lapus, išrautas žoles kompostuoja komposto dėžėse. Taip jie pasigamina geros kompostinės žemės, kurią naudoja augalų sodinimui, žemės pagerinimui. Vaikai sužino, kas yra kompostas, kokie procesai padeda susidaryti kompostui, kam jį galima panaudoti ir jo naudą augalams. Praktinės veiklos vaikams ypač patinka, jos sužadina domėjimąsi juos supančia aplinka, gamta, paskatina gilintis ir tyrinėti. Vaikai stebi vykstančius pokyčius, analizuoja, diskutuoja, daro išvadas. Moko vieni kitus rūpintis ir mylėti gamtą.

Kiekvienoje grupėje ir darželio koridoriuje stovi atliekų rūšiavimo dėžės. Pedagogai moko vaikus rūšiuoti, diskutuoja su vaikais, kaip sekasi namuose rūšiuoti atliekas. Kasmet darželyje vyksta paskaitėlės apie rūšiavimo svarbą ir aiškinama vaikams, kokias atliekas į kokį konteinerį galima mesti, kokia rūšiavimo proceso reikšmė, nauda gamtai, žmogui. Aktyviai dalyvaudami praktinėse veiklose vaikai mokosi saugoti ir puoselėti savo aplinką, ugdosi aplinkosauginį ir ekologinį sąmoningumą. Kasmet iš antrinių žaliavų daromi kūrybiniai darbeliai ir organizuojamos respublikinės parodos bendradarbiaujant su šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, taip ugdant vaikų ekologinį sąmoningumą įtraukiant visus bendruomenės narius.

Veiklos edukacinėse erdvėse „Mes rūšiuojam“ ir Kompostas:

  • Praktinė veikla. Vaikai rūšiuoja praktiškai atliekas. Rudenį grėbia lapus ir juos kompostuoja, pavasarį panaudoja kompostinę žemę augalų sodinimui.
  • Stebėjimas ir tyrinėjimas, pažinimas. Stebi puvimo procesą, tyrinėja kompostinę žemę, sliekus, aiškinasi jų naudą.
  • Informacijos rinkimas. Vaikai ieško informacijos knygose, internete, klausia tėvelių ir mokytojų, per kiek laiko kokios atliekos suyra, kiek galima sutaupyti rūšiuojant atliekas ir panašiai.
  • Meninė raiška. Iš antrinių žaliavų vaikai gamina kūrybinius darbelius: žaislus, interjero puošimo elementus ir panašiai. Lavėja vaizduotė, reiškiasi kūrybiškumas.
  • Kalbinis ugdymas. Naujų sąvokų įtvirtinimas. Vaikai mokomi diskutuoti, pagrįsti rūšiavimo svarbą, komunikuoti vieni su kitais, siekiant išsaugoti gamtą.

 

20210701_komp3.jpg 20210701_kompost3.png
 
20210701_kompo2.jpg 20210701_komp1.jpg
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.