Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Muzikinė erdvė

LAUKO MUZIKINĖ EDUKACINĖ ERDVĖ

 

Edukacinės erdvės – tiek gamtinės, tiek vidaus, tiek virtualios, skaitmeninės – padeda modernizuoti ugdymo turinį, motyvuoja ugdymo proceso dalyvius. Viena iš tokių darželio aplinkoje esančių erdvių yra lauko muzikinė edukacinė erdvė.

Lauko muzikinės erdvės tikslai:

1.    Ugdyti vaikų gebėjimą klausyti ir įsiklausyti, skatinti vaizduotę.

2.    Pratinti vaikus laisvai ir kūrybiškai bendrauti viešose situacijose.

3.    Mokyti vaikus savarankiškai ritmuoti, išgirsti daiktų tembrines savybes.

Lauko erdvėje esantys muzikiniai instrumentai:

  • kuriais beldžiama ir braukoma – lazdelės, samčiai, kočėlai, lopetėlės, pagaliukai.
  • į kuriuos beldžiama – keptuvės, metaliniai puodai, mediniai puodeliai, plastikiniai buteliai, lentelės, skardos.
  • kratomieji – dėžutės, arbatinukai, puodai, buteliai.
  • kuriais skambinama – varpeliai.

Galimos veiklos lauko muzikinėje edukacinėje erdvėje:

Meninė veikla: grojant susipažįsta su įvairiais garso išgavimo būdais mušimu, beldimu, pūtimu, braukymu, kratymu. Muzikuojant lavėja judesių koordinacija, plaštakų bei pirštų motorika, tembrinė klausa, ugdomas ritmo jausmas. Vaikai mokosi atskirti muzikavimą nuo triukšmo, atrasti kelis grojimo būdus tuo pačiu instrumentu, groti po vieną ir kartu su vaikų grupe, akompanuoti, improvizuoti. Muzikuojant vaikai įgyja galimybę kūrybiškai reikštis. Tai didina jų aktyvumą ir poreikį muzikuoti. Žaidžiant įvairius ritminius žaidimus lavėja vaikų dėmesys, dainuojant lavėja kalbinė raiška.

Pažintinė veikla: vaikai tyrinėja muzikinius instrumentus, susipažįsta su jų savybėmis: mediniai, metaliniai, plastikiniai, analizuoja, kurie patvaresni, argumentuoja kodėl? Grupuoja pagal dydį, svorį, spalvą.

Matematinė veikla: spėja kiek išviso yra muzikinių instrumentų, skaičiuoja ir įsitikina ar daug apsiriko. Suskaičiuoja atskiras grupes: pagal dydį, svorį, spalvą, lygina, diskutuoja, kurių daugiau, mažiau, po lygiai, vienodai.

Laukiami rezultatai: didės vaikų aktyvumas ir poreikis muzikuoti, kūrybiškai reikštis. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti draugą, dalintis erdve.

 

20210630_muzi4.jpg 20210630_muzi3.jpg

20210630_muzi2.jpg 20210630_muzi1.jpg

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.