Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tvarkos aprašai

 •  Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio darbo tvarkos taisyklės
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio nuotolinio darbo bei ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka .pdf
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas .pdf
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka .pdf
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka .pdf 
 • Vaikų turizmo renginių organizavimo Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio darbuotojų atostogų eilės sudarymo ir suteikimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio turto perdavimas, keičiantis darbuotojams, jiems išeinant atostogų ar išvykstant į tarnybines komandiruotes tvarka 
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupės darbo reglamentas
 • Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas
 •  Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio vaikų lankymo apskaitos bei nelankymo pateisinimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo tvarkos aprašas
 • Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelyje darželyje mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
 • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio-darželio lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.