Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Grupių tėvų komitetai

Grupių tėvų komitetų pirmininkai sudaro lopšelio-darželio tėvų aktyvą, kuris padeda spręsti svarbiausius šeimos ir lopšelio - darželio bendradarbiavimo klausimus.

 Tėvų aktyvas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Grupė, kuriai atstovaujama

1.

Anželika Karpovičienė

„Bangelių“ grupė

2.

Diana Šataitytė-Molienė

„Ramuniukų“ grupė

3.

Dovilė Glumbakienė

„Paukštelių“ grupė

4.

Erika Gaižauskaitė-Laučienė

„Ąžuoliukų“ grupė

5.

Lina Vaisetaitė

„Drebuliukų“ grupė

6.

Rasa Augaitienė

„Uosiukų“ grupė

7.

Diana Šataitytė-Molienė

„Berželių“ grupė

8.

Kristina Juodkienė

„Saulutės“ grupė

9.

Eglė Sereičikienė

„Gintarėlių“ grupė

10.

Erika Gaižauskaitė-Laučienė

„Žuvyčių“ grupė

11.


„Eglučių“ grupė

12.

Vaida Kalinauskienė

„Drugelių“ grupė

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.