Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metodinė taryba

Metodinė taryba - veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

 - nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

 - planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

 - nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

 - dalyvauja ugdymo programos rengime;

 - teikia siūlymus įstaigos strateginiam planui;

 - teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui. 

 Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio-darželio metodinės tarybos nuostatai

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui

2.

Vida Lopetienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja


   


   

 

 

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.