Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Korupcijos prevencijos darbo grupė

            ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio korupcijos prevencijos darbo grupė vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną, atlika sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia lopšelio - darželio direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų ir kt.

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio  korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

 Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Bladžinauskienė Gintarė

grupės vadovė, direktorės pavaduotoja ugdymui

2.

Lopetienė Vida

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Solovjovienė Ligita Marytė

direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.