Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

 

           Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Grupės vadovė, direktorės pavaduotoja ugdymui

2.

Danutė Ona Pučienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
     

 

 

 20200125_schema-saugi-aplinka-(1).png

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.