Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Bladžinauskienė Gintarė

Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui

2.

Lapkauskienė Nijolė

Pirmininkės pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Grincevičiūtė Jolita

Specialioji pedagogė

4.

Astrauskienė Jurgita

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Lopetienė Vida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Gedgaudienė Rūta

Logopedė

7.

Livanovič Leona

Visuomenės sveikatos specialistė

8.

Valančienė Vida

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

NAUDINGOS NUODOROS:

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.