Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Psichologo asistentė

Psichologo asistentės teikiama pagalba ir funkcijos:

 1.      rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

2.      dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

3.      konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais;

4.      teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

5.      vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

6.      vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Konsultacijai pas psichologo asistentę Gintarę prašome registruotis tel.  +370618 80769 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.